Menu

Liên hệ

Liên hệ

Chúng tôi mong muốn lắng nghe từ bạn!

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo các hướng dẫn bên dưới nếu bạn có thắc mắc về công ty, sản phẩm hay muốn gửi thư yêu cầu. Tất cả thông tin sẽ được bảo mật hoàn toàn.
Điện thoại: (0272) 2 496 080
Fax: (0272) 2 496 081
E-mail: sales1@puglove.com.vn or hr1@puglove.com.vn

Địa chỉ:  
HAN SUNG P.U.GLOVE CO.,LTD
Lô 28, đường An Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam


Liên hệ chúng tôi và chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất có thể.

Họ và tên:*
E-mail:*
Quốc gia
Chủ đề*
Tin nhắn*
Nhập ký tự tại đây

* Indicates required fields