Menu

Quy trình sản xuất

Chúng tôi sản xuất các loại găng tay chất lượng cao nhằm phục vụ khách hàng trong tương lai.

  • Trước tiên, chúng tôi đầu tư vào máy móc và thiết bị sản xuất tại công ty Malaysia (năm 2007) và tại Việt Nam (năm 2019) để sản xuất những đôi găng tay chất lượng cao với chi phí hiệu quả.
  • Chúng tôi hoạch định nguồn lực sản xuất để phối hợp giữa tiếp thị và sản xuất. Chúng hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp điều chỉnh và cải thiện chất lượng sản phẩm, kích cỡ đơn hàng, … đáp ứng nhu cầu, sở thích và điều kiện của khách hàng.
  • Chúng tôi thực hiện phương pháp Bảo Trì Năng Suất Toàn Diện bằng cách kiểm tra, bôi trơn và dọn dẹp máy móc, thiết bị hàng ngày. Bởi vì, một quy trình muốn sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đặt ra thì máy móc, thiết bị phải luôn được bảo dưỡng trong điều kiện tốt nhất.